2016

ПРОГРАМА

dolen SUMMER ART

 

17-18-19 юни

• 17-ти юни

18:00 ч.  Росен Марковски и Николай Димчевски, арт екшън – рисуване на живо,  акустично свирене

Място: Амфитеатър

        21:00 ч.  Образователна кинолектория на КЛУБ вторник КИНО с лектор Николай Бошнаков за голямото българско кино – ,,Мера според Мера” 1-ви епизод

       Място: Амфитеатър

 

• 18-ти юни

9:00 ч.  Подготовка за курбан – успокояване на духовете – ритуално приготвяне на жертвен агнец, опалване на трап или пещ за изпичане, приготвяне на курбан чорба

Място: Галерия „Зейра“ и около Амфитеатъра

11:00 ч.  Арт екшън – рисуване и акустично свирене с Росен Марковски и Николай Димчевски

Място: Амфитеатър

14:00 ч.  Раздаване на храна и сладки приказки

Място: Галерия „Зейра“ и  около Амфитеатъра

18:00 ч.  Фото заснемане на резултата от арт екшъна на Росен Марковски и Николай Димчевски

Място: По дуварите на архитектурния резерват - село Долен

21:00 ч.  Образователна кинолектория на КЛУБ вторник КИНО с лектор Николай Бошнаков за голямото българско кино -  „Мера според Мера” 2 еп.

      Място: Амфитеатър

 

• 19-ти юни

8:30 ч.   Разходка до местността „Св. Дух“

11:00 ч.   Откриване на изложба на двамата автори

Място: Галерия „Зейра“

21:00 ч.  Образователна кинолектория на КЛУБ вторник КИНО с лектор Николай Бошнаков за голямото българско кино -  „Мера според Мера” 3 еп.

 

15-16-17 юли

•  15-ти юли

17:30 ч. Творческа работилница по калиграфия, част І

Място: Галерия „Зейра”

21:00 ч. Образователна  кинолектория за джаза с  Цветомир Цанков

      Място: Амфитеатър

 

• 16-ти юли

8:00 ч. - Поход до местност в региона

17:30 ч. - Творческа работилница по калиграфия, част ІІ

Място: Галерия „Зейра”

21:00 ч. – Образователна кинолектория за джаза с  Цветомир Цанков

22:30 ч. - Концерт на Акустично Джаз Трио от Димитровград с вокал Мария Арнаудова и гост вокал Цветомир Цанков

24:00 ч. - DJ SKILL

 

• 17-ти юли

8:00 ч. - Поход до местност в региона

11:00 ч. - Изложба резултати от „Творческа работилница по калиграфия“

             Място: Галерия „Зейра”

 

22-23-24 юли

• 22-ри юли

18:00 ч. Презентация на Ленд арт симпозиум в с. Габровци, арт група Дупини и приятели

Място: Галерия „Зейра”

19:00 ч. Шоколадова  работилница с Ния – бонбони от шоколадов ганаж, част І

      Място: около Амфитеатър

      21:00 ч. Концерт Лоши Петли

      Място: Амфитеатър

      22:00 ч. Концерт на Краси Йорданов

      Място: Амфитеатър

 

• 23-ти юли

        8:00 ч. Поход до местност в региона

       10:00 ч. Ленд арт – начало на творческа работилница

       Място: Архитектурен резерват с. Долен

             17:30 ч. Детска работилничка на Училище по изкуства „Оцвети ми лято“ за ръчна  рециклирана хартия

              Място:

       19:00 ч. Шоколадова  работилница с Ния – бонбони от шоколадов ганаж, част ІІ

Място: На информация

       21:00 ч. Образователна кинолектория с Никола Бошнаков – селекция на Бидон филм

Място :Амфитеатър

       23:00 ч. Концерт на Митко Таралежков

Място: Амфитеатър

       24:00 ч. Джем

Масто: Амфитеатър

 

• 24-ти юли

             8:00 ч. Поход до местност в региона

             9:30 ч. Детска работилничка на Училище по изкуства „Оцвети ми лято“ за хляб и кифлички с квас

Място: Галерия „Зейра”

            11:00 ч. Изложба: Резултати от практичната част на Ленд арт презентацията с арт група Дупини и приятели

Място: Галерия „Зейра”

 

 

• 5-6-7 август

• 5-ти август

18:00 ч. Творческа работилница – сребърни накити, част І.

            21:00 ч. Образователна кинолектория с Цветомир Цанков представя художници режисьори

Място: Амфитеатър

 23:00 ч. Концерт на RЕBELITES

Място: Амфитеатър

 

• 6-ти август

8:00 ч. Поход до местност в региона

18:00 ч. Творческа работилница – сребърни накити, част ІІ.

             21:00 ч. Образователна кинолектория с Блажо Николич –  „Имам идея“

          Място: Амфитеатър

22:30 ч. Blue Jam Ways

Място: Амфитеатър

24:00 ч. DJ

 

• 7-ми август

8:30 ч. Поход до местност в региона

11:00 ч. Откриване на изложба: резултати от живописен пленер „dolen SUMMER ART“

 

19-20-21 август

ФОРУМ „СЕЛОТО КАТО КУЛТУРНО ЗВЕНО“

• 19-ти август

Събития извън презентациите:

        17:30 ч. Детска работилничка на Училище по изкуства „Оцвети ми лято“ за изработка на плашила, част І.

        19:00 ч. Работилница за месене на хляб с квас със Социален клуб „Фурна“, Габрово

 21:00 ч. Образователна кинолектория на „клуб  вторник КИНО”с Никола Бошнаков за  филми снимани в региона голямото българско кино,

 

• 20-ти август

 

8:00 ч. Поход до местност в региона

 

10:00 ч. Закуска за участниците във форума

             14:00 ч. Театър на трохите със Социален клуб „Фурна“, Габрово

            18:30 ч. Детска работилничка на Училище по изкуства „Оцвети ми лято“ за плашила, част II.

            22:00 ч. Концерт на Лоши Петли и Краси Йорданов

 

• 21-ви август

8:00 ч. Поход до местност в региона

 

10:00 ч. Закуска за участниците във форума

 

Програма на презентациите според заявилите желания участници

 

• 20-ти август

Начало: 11:00 ч. през 30 мин. 11:30/12:00 /12:30

 13:30 ч. -16:30 ч. – почивка

 

Следобедни презентации:

Начало 16:30/17:00/17:30/18:00

 

• 21-ви август

Начало: 11:30 ч. през 30 мин. 12:00/12:30 ....

 

• За възникнали  промени  в програмата или за  все още не уточнени места за провеждане на събитията  ще получите информация на място в Галерия „Зейра"

 

 

PROGRAM

dolen SUMMER  ART

 

17-18-19 June

• 17 June

18:00  Rossen Markovski and Nickolay Dimchevski – live act – painting and acoustic guitar playing

Venue: Amphitheater

        21:00  An informative lecture on the Bulgarian big screen with Nickolay Boshnakov. Measure for Measure, episode 1

       Venue: Amphitheater

 

• 18 June

9:00  Meal-offering(corban) preparation – atonement of the souls– observing the scapegoat rite, preparation of a trap or kiln for baking and scapegoat soup (corban chorba) making

Venue: ZEYRA Gallery and around the Amphiteater

11:00  Rossen Markovski and Nickolay Dimchevski – live act – painting and acoustic guitar playing

Venue: Amphitheater

14:00  Handing out food. Time for sweet talks

Venue: ZEYRA Gallery and around the Amphiteater

18:00  Shooting the live act of Rossen Markovski and Nickolay Dimchevski

Venue: The stone fences in Dolen

21:00   An informative lecture on the Bulgarian big screen with Nickolay Boshnakov. Measure for Measure, episode 2

             Venue: Amphitheater

 

•  19 June

8:30  A trip to the Holy Ghost region

11:00    Opening Rossen Markovski and Nickolay Dimchevski’s exhibition

Venue: ZEYRA Gallery

21:00   An informative lecture on the Bulgarian big screen with Nickolay Boshnakov. Measure for Measure, episode 3

 

15-16-17 July

•  15 July

17:30  Calligraphy workshop, part 1

Venue: ZEYRA Gallery

 

21:00  An informative lecture on jazz with Tzvetomir Tzankov

Venue: Amphitheater

 

* 16 July

8:00  A trip to places in the region

17:30  Calligraphy workshop, part 2

Venue: ZEYRA Gallery

21:00  An informative lecture on jazz with Tzvetomir Tzankov

22:30  Acoustic Jazz Trio Concert  with Maria Arnaudove (lead singer) and Tzvetomir Tzekov (guest singer)

24:00  DJ SKILL

 

• 17 July

8:00   A trip to places in the region

11:00  Exhibiting the results of the Calligraphy workshop

             Venue: ZEYRA Gallery

 

22-23-24 July

• 22 July

18:00  Land art simposium presentation in the village of Gabrovtzi, art group Dupini and friends

      Venue: ZEYRA Gallery

      19:00  Chocolate workshop with Nia – ganage candies—part 1

             Venue: Amphitheater

 

      21:00 Loshi Petli concert

             Venue: Amphitheater

 

      22:00   Krassi Yordanov -- concert

             Venue: Amphitheater

 

• 23  July

        8:00  A trip to places in the region

       10:00   Land art workshop

        Venue: Dolen

             17:30   Children’s recycling paper workshop -- Clour My Summer

              Venue:

       19:00  Chocolate workshop with Nia – ganage candies, part 2

Venue: Information desk

       21:00  An informative lecture with Nickolay Boshnakov – Bidon film selection

Venue: Amphitheater

       23:00   Mitko Taralejkov  – concert

Venue: Amphitheater

       24:00  Jam session

       Venue: Amphitheater

 

• 24-ти юли

             8:00  A trip to places in the region

 

 9:30  Children’s bread and pastry with kvass (ferment) workshop – Colour My Summer

Venue: ZEYRA Gallery

            11:00  Exhibition – Results from the practical part of the land art presentation – art group Dupini and friends

Venue: ZEYRA Gallery

 

 

• 5-6-7 August

• 5 August

18:00   Silver Jewellery, part 1

            21:00  An informative film lecture with Tzvetomir Tzankov. Presenting painter-directors

Venue: Amphitheater

 

 23:00   RЕBELITES – concert

 

       Venue: Amphitheater

 

• 6-ти август

8:00   A trip to places in the region

18:00   Silver Jewellery, part 2

             21:00   An informative film lecture with Blajo Nickolich – I have an idea

                 Venue: Amphitheater

 

22:30 ч. Blue Jam Ways

       Venue: Amphitheater

24:00 ч. DJ

 

• 7 August

8:30   A trip to places in the region

11:00  dolen SUMMER ART exhibition – painting open-air results

 

19-20-21 August

The Village as a Cultural Hub Forum

• 19  August

Extra events

        17:30  Children’s scarecrow making workshop – Colour My Summer Art School, part 1

        19:00  Kneading bread with kvass(ferment) workshop together ith Gabrovo Kiln Social Club

 21:00  An informative lecture on films shot in the region. The Bulgarian big screen. Tuesday Film Club with Nikola Boshnakov

 

• 20 August

 

8:00  A trip to places in the region

 

10:00  Breakfast for forum members

             14:00   Crumbs Theater, Gabrovo Kiln Social Club

            18:30  Children’s scarecrow making workshop – Colour My Summer Art School, part 2

            22:00  Loshi Petli and Krassi Yordanov concert

 

• 21 August

8:00  A trip to places in the region

 

10:00  Breakfast for forum members

 

Timetable of presentations

 

• 20 August

From11:00  every thirty minutes 11:30/12:00 /12:30

 13:30 -16:30 break

 

Afternoon presentations:

From 16:30/17:00/17:30/18:00

 

• 21 August

From11:30 every thirty minutes12:00/12:30 ....

 

& For changes of timetable and locations get information at the ZEYRA Gallery

 

 

all rights reserved © amphitheatre village of dolen I 2016